Aktualitások

Mi volt 2017 legkreatívabb reklámmegoldása?
Ahogy a korábbi években megszokhattátok, idén is...
2017 legnagyobb reklámbukásai
Idén sem maradtunk megbotránkoztató, morbid és...
Összegyűjtöttük 2013 legjobb print hirdetéseit
Milyen a jó hirdetés? Mindig is fontosnak számított...

Tudta-e?

A 2013-as év színe a smaragd.

A PANTONE név világszerte elismert szaktekintély a színek világában. Az 1962-ben alakult cég, egy világszerte elismert szín szabványrendszert fejlesztett ki, amelyet nem csak a nyomdatechnológia, de a lakberendezés, az építészet és a divat világa is egyaránt ismer, elismer és használ. Részletek.

 

I. A szerződési feltételek alapfogalmai

I.1 Szolgáltató adatai

BEE MÉDIA Kft.

Iroda: 1137 Budapest, Jásza Mari tér 5-6. (Kubik Közösségi Iroda)
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei M. u. 19.
Telefon: +36 1 782 2110
E-mail: sales@beedisplay.hu

A megrendelt termékek  előzetes egyeztetés után átvehetők:
1137 Budapest, Jásza Mari tér 5-6. (Kubik Közösségi Iroda)

Nyitva tartás:
Hétfő -Péntek 10.00-16.00h

 

I.2 A vásárló, vagy megrendelő

A beedisplay.hu kizárólagos tulajdonában álló beedisplay.hu és ügyfélkapu szolgáltatását igénybe vevő vásárló, aki a beedisplay.hu internetes felületén cégként vagy magánszemélyként regisztrálja magát és e felületen keresztül árut és vele együtt szolgáltatást megrendel, vásárol, szerződéses jogviszonyba kerül.

I.3 A szerződés tárgya

A beedisplay.hu gyártói és egyben kereskedelmi tevékenységet végez a beedisplay.hu-n elérhető ügyfélkapuján keresztül. A tevékenység során a beedisplay.hu termékeit az együttes nyomtatási szolgáltatással együtt a vásárló megrendelheti. A terméket és a vele együtt rendelt nyomtatási szolgáltatást a beedisplay.hu teljesíti.
 

II. Ügyfélkapu szerződési feltételek célja:

A beedisplay.hu  az ügyfélkapu szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az ügyfélkapu termékeivel és szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az ügyfélkapu szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

Az ügyfélkapu szerződési feltételei a beedisplay.hu . és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató ügyfélkapu, mint webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

II.1 Az ügyfélkapu szerződési feltételek közzététele

Az ügyfélkapu szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása az ügyfélkapu szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Erről a regisztráció indítása előtt kap tájékoztatást.

II.2 Az ügyfélkapu szerződési feltételek hatálya:

A beedisplay.hu fenntartja a jogot, hogy az ügyfélkapu szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ügyfélkapu szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételt követően létrejött megrendelésektől lép hatályba. Az ügyfélkapu szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az ügyfélkapu szolgáltatója az ügyfélkapu szolgáltatását biztosítja.
 

III. Az ügyfélkapu szolgáltatása

A beedisplay.hu  a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja az ügyfélkapu szolgáltatását.

III.1 Az ügyfélkapu szolgáltatásának területi hatálya

Az ügyfélkapu szolgáltatója által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

III.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

  • Egyedi és érvényes e-mail cím, egyedi belépési név és jelszó.
  • A megrendelő neve, kapcsolattartó telefonszáma.
  • Pontos elérhetőséget biztosító szállítási és számlázási adatok.
  • Élő, és érvényes magyarországi telefonszám és/vagy mobiltelefonszám.

A regisztráció törlését a vásárló a sales@beedisplay.hu elektronikus levélcímen kérheti.

III.3 Adattárolási nyilatkozat

Az ügyfélkapu regisztrációkor és megrendeléskor megadott adatok tárolását, archiválását és kezelését beedisplay.hu végzi. Az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a beedisplay.hu a következő adatokat rögzíti a vásárlókról:

  • A vásárló azonosításához szükséges adatokat: a vásárló felhasználói neve, jelszava és elektronikus levelezési címe.
  • Neve, cégneve, levelezési és kiszállítási címe, elérhetőségi telefonszáma.
  • A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az beedisplay.hu a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége
     

IV. Az ügyfélkapu szerződésének létrejötte és módosítása

IV.1 Általános jellemzők

A szerződés az ügyfélkapu felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. Az ügyfélkapuban való vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a beedisplay.hu az megrendelő által végső formájában jóváhagyott megrendelést visszaigazolja.

A beedisplay.hu fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztrációs kérelem adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott regisztrációs kérelmet érvénytelennek minősítse.

IV.2 Regisztráció

Az ügyfélkapu regisztráció után visszaigazolt és aktivált vásárló rendelkezik a rendelés leadásának képességével. A vásárló a termékkínálatból ügyfélkapuba bejelentkezés után szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló bejelentkezési nevével és jelszavával tud bejelentkezni az ügyfélkapuba.

IV.3 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés leadását követően a megrendelés visszaigazolásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld az ügyfélkapu szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A beedisplay.hu a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja az elvi lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására, ezt a vásárló a sales@beedisplay.hu elektronikus levélcímen kérheti.

IV.4 Fizetési feltételek

A vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a megrendelés leadásakor előre, a beedisplay.hu bankszámlájára való közvetlen átutalással teljesítheti. A beedisplay.hu részteljesítést nem vállal, a szállító részteljesítést nem fogadhat el. A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti. Amennyiben a rendelés átvételét megrendelő megtagadja, a beedisplay.hu fenntartja a jogot, hogy a megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit - egyéni mérlegelés alapján - érvénytelenítse, vagy a gyártási költségeket megfizetesse.

IV.5 Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja, a konkrét megrendelést és a megrendelőt törli.

IV.6 Rendeléskövetési szolgáltatás

A rendeléssel kapcsolatos kérdéseiről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást.
 

V. A vásárló jogai és kötelezettségei

V.1 Az elállás joga

A vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet - távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. (A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít.) Az eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

A 8 napos visszaküldési jog a termék szerkezetére vonatkozik, nem vonatkozik viszont a vásárló igényének megfelelő ábra alapján készült nyomatra és a nyomathordozó anyagra.

V.2 A beedisplay.hu esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a beedisplay.hu követelheti a megrendelőtől.

V.3 Szavatosság

Az eladó az általa eladott árukra - ha az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk., a 117/1991. (IX.10.) sz. Korm. rendelet, vagy más jogszabály alacsonyabb vagy magasabb kötelező alkalmassági időt nem jelöl meg - hat hónap szavatossági időt vállal.
 

VI. Záró rendelkezések

VI.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a beedisplay.hu nem iktatja.

VI.2. A regisztrációs szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a regisztráció megszüntetését, ezt elektronikus úton megteheti, így a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A beedisplay.hu fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.

VI.3. A beedisplay.hu felelőssége nem terjed ki

A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsátja.

rollup banner, standard rollup, premium rollup, X, L és I alakú bannerek, kínáló pult, promóciós pult, kóstoltató pult, sajtófal, popup, zászlók, beachflag, megállító tábla, plakát, prospektustartó, kiállítási eszközök, kiállítási installációk, standard POS eszközök, eladáshelyi reklámeszközök, promóciós eszközök, mobil displayek, hordozható prezentációs eszközök, információs pult, digitális nyomtatás
© 2012. Bee Display.